31.SRPNA 2018 KONČÍME PROVOZ !!!!!

 

www.facebook.com/vseznalkovostudio

NECHTE SVÉ DĚTI OBJEVOVAT ANGLIČTINU PŘIROZENÝM ZPUSOBEM!!!!!!!!

Celodenní angličtina v ceně školného!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 
Dětem se celý den věnuje vedle českých lektorů také zahraniční, anglicky mluvící lektor.
Všechny aktivity tedy probíhají v českém i v anglickém jazyce.
 

   

Poskytujeme péči o děti ve věku od 2 do 6 let s pravidelným denním režimem bez přítomnosti rodičů. Každý den v týdnu je pro děti připraven zábavný tématický program založený na principech Rámcového vzdělávacího programu (RVP, MŠMT), každodenní výuka angličtiny hravou formou, kreativní tvorba, prvky Montessori pedagogiky, hudebně - pohybové a dramatické činnosti, jóga pro děti, cvičení pro správné držení těla a prevenci ploché nohy. Každý týden si děti odnášejí domů mnoho vlastních, krásných výtvorů. 

 

    Součástí našich pravidelných aktivit jsou: ozdravný pobyt v solné jeskyni, návštěvy sportovních center: Jump parku a horolezecké stěny, galerijních výstav a divadelních představení, výlety za poznáním a do přírody. Připravujeme navíc tématická noční přespání a dobrodružné víkendové akce.

    

     V dětech se snažíme probouzet radost a bavit je, rozvíjet jejich všestrannost, sociální cítění, kooperaci a komunikaci s vrstevníky, kladný vztah k přírodě a její ochraně. Podporujeme samostatnost dětí při běžných denních činnostech a vedeme je k osvojení pravidelných hygienických návyků. 

  

Režim školičky

07:30 - 09:00 příchod dětí, tvorba pracovních listů, volné hraní

09:00 - 09:30 svačinka

09:30 - 12:00 dopolední tématický program, angličtina, pobyt venku

12:00 - 12:30 oběd

12:30 - 13:00 usínání s pohádkou, vyzvedávání dětí po obědě

13:00 - 15:00 spaní

15:00 - 15:30 svačinka

15:30 - 18:00 odpolední tématický program, pobyt venku, čtení knížek, volná hra

 

Máme pro Vás kroužky v ceně školného!!!

  • Angličtina

  • Výtvarné činnosti

  • Hudebně - dramatický kroužek s tanečními prvky

  • Pohybové hry

  • Cvičení na správné držení těla a prevenci plochých nohou

  • Relaxační a rovnovážná cvičení

  • Grafomotorika

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 
   Jádro výchovně vzdělávacích činností je i ve školním roce 2017/2018 zaměřeno především na výuku angličtiny a kreativní výtvarné činnosti. Po celý rok s dětmi cvičíme, tancujeme, zpíváme a vypravujeme se na zajímavé výlety. Opět pravidelně navštěvujeme solnou jeskyni a trávíme hodně času venku. Vyrážíme do Stromovky, na okolní hřiště, hodně času trávíme na naší nové kouzelné zahrádce, kde se dětem moc líbí.
   
    Hlavními tématy letošního roku jsou: přátelství, zdravý pohyb, péče o rostlinky a zvířátka. Tato témata nás budou provázet po celý rok v českém i v anglickém jazyce.


    Každý měsíc bydlí u nás ve studiu zvířátko, o které se děti společně starají. Doposud se děti staraly o  králičí slečnu Žofinku, mloka Superloka, partu Turbošneků, morčáka Mrňouska, dva želví bratry i bělobřichého ježka Kevina:o). 
 

    Dílčí témata (plány na jednotlivé měsíce/týdny/dny) jsou určeny tématickým ročním plánem, chronologicky korespondují s ročními obdobími, svátky, zvyklostmi i děním v přírodě.

JAKO KAŽDÝ ROK BUDEME MÍT I LETOS KERAMIKU PRO NAŠE MALÉ VŠEZNÁLKY

KERAMIKA  - každé úterý od 15:30 hod. mohou děti, které navštěvují naši školku, strávit 45 minut na kroužku keramiky, jenž vede úžasná lektorka Mgr. Terezie Vašíčková (Perrunga s.r.o.), která pořádá zájmové kroužky v mateřských školách a jiných vzdělávacích zařízeních.

  

Přihlášení do školky: