Workshop - Dítě ve školce, rodič v práci aneb Jak zvládnout vstup institucí do rodinného soužití

23.11.2013 09:30

Vstup dítěte do mateřské školy je výraznou změnou, kterou pociťuje nejen samotné dítě, ale i ostatní rodinní příslušníci. Na rodinu je kladen veliký nárok: aby dítě zvládlo odloučení od rodičů, odlišný režim dne a stravování, úspěšně se zapojilo do kolektivu vrstevníků a přijalo do svého života novou autoritu.. Také rodič, který se doposud výhradně staral o dítě, musí zvládnout odloučení a důvěřovat dané instituci, že se o dítě dobře postará. Tato změna je jistě žádoucí, ale může skýtat mnohá úskalí a nečekané situace. Náš workshop si klade za cíl zamyslet se nad touto změnou v rodinném soužití a získat potřebné zkušenosti k zvládnutí nejen výše zmíněných nároků.

Pro koho:

Pro rodiče s dětmi od 3 let.

Co vás čeká:

Aktivně strávený čas s ostatními rodiči nad společným tématem. Chvíle k zastavení, seznámení a sdílení. Načerpání informací o vývoji dítěte v předškolním věku z pohledu vývojové psychologie – téma separace a socializace. Zamyšlení nad tématy jako:

Co dítě prožívá, když se ráno spolu loučíme? Co ode mě jako rodiče potřebuje? Co prožívám já jako rodič, když se s dítětem loučím, a co potřebuji? Co by mělo v tomto období dítě zvládnout? Jak pomoci dítěti důvěřovat paní učitelce? A další, která vyvstanou během setkání.

Pro děti bude připraven program pod dohledem pedagožek z Všeználkova dětského studia. Mohou se těšit na pohybové hry, výtvarnou činnost a povídání v kroužku.

Na závěr si  rodiče s dětmi něco společně vytvoří.

Kdy:

V sobotu 23.11. od 9:30 do 12:00

Kde:

Všeználkovo dětské studio, Plynární 29, Praha 7

Kdo:

Workshop povedou psycholožky: Mgr.Markéta Rozsívalová a Mgr. Petra Měchýřová

www.psychologickecentrum-holesovice.cz

Cena:

400kč (1 dospělý a 1 dítě), za každou další osobu 100kč

Jak se přihlásit:

Telefonicky: 777 114 552, 723 258 388

Emailem: info@psychologickecentrum-holesovice.cz

Workshop se bude konat od pěti účastníků.