Workshop o Montessori pedagogice

16.01.2014 10:00

Workshop o Montessori pedagogice

 

Kdy: 16.1.2014 a od 10:30h (délka workshopu je 60min. + prostor pro zodpovězení Vašich dotazů)

 

lektorka: Bc. Markéta Jarošová

 

Cena: 130Kč

     Montessori metoda respektuje vývoj každého jedince a vede děti k samostatnosti a zodpovědnosti. V připraveném prostředí se dítě stává sebevědomým a nezávislým, získává zdravou sebedůvěru, rozvíjí úctu k druhým a okolnímu světu. Během workshopu se rodiče dozvědí základní principy Montessori pedagogiky a získají inspiraci, jak s dětmi správně komunikovat, jak je vést k samostatnosti, jak stanovit hranice a umožnit dítěti samostatně se rozvíjet. Děti se prakticky seznámí s Montessori pomůckami a rodiče si odnesou náměty pro domácí prostředí.

Workshop je určen pro rodiče s dětmi od narození do 3 let.  

 

Hlavní principy Montessori pedagogiky:

* Nový vztah dospělého k dítěti – učitel je rádce a rovnocenný partner, dítěti pomáhá, ne ho manipuluje

* Senzitivní fáze – období, kdy je dítě připraveno osvojit si nějakou dovednost, něco se naučit

* Polarizovaná pozornost – maximální koncentrace na určitou práci, dítě z toho nemá být vyrušováno

* Připravené prostředí - připravené pro aktuální senzitivní období jednotlivých dětí, osobnost učitele, láska dítěte

 

Oblasti učení

* Cvičení praktického života – 1. Péče o vlastní tělo (sebeobsluha, umí se samo najíst, obléct, zapnout knoflíky, zavázat tkaničky…) 2. Péče o okolí a společnost (pomáhá, zametá, prostírá..) 3. Cvičení sociálních vztahů (přijetí zodpovědnosti ve skupině, zdravení, děkování…) 4. Cvičení kontroly pohybu (rovnováha, cvičení motoriky..)

* Smyslový materiál – různé pomůcky na rozvoj jednotlivých smyslů – hmat, chuť, čich, zrak, sluch

* Jazyková oblast – osvojování jazyka, rozvíjení

* Kosmická výchova – oblast kolem nás, co nás obklopuje, jaké vědy

* Matematická oblast – matematické představy, logické myšlení, vnímání

Rezervace na tel.: 737 458 270